zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-139/2020 Bereich / Kategorija: Gesellschaft / Družba KursleiterIn / Vodja tečaja: Aleksander Doujak (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Koroški Slovensci - zbudimo se!

Leto 2030 - Kje bomo takrat?

Moderirana delavnica OPEN SPACE

S tem projektom želimo vsem Koroškim Slovencem dati priložnost, da se spopadejo z zgodovino, identiteto in samoorganizacijo. Predvsem pa, da bi našli skupni imenovalec za prihodnost.

V prvem krogu bomo k sodelovanju povabili vse predstavnike vseh organizacij koroških Slovencev. V drugem krogu pa bodo do besede prišli vsi koroški Slovensci, ki jim prihodnost narodne skupnosti leži pri srcu.

Pomebna vprašanja se bi naj rešila in odgovorila za prihodnost.

1. Kako ravnamo z zgodovino?
2. Kako naj bi bil organiziran slovenski narod v prihodnosti?
3. Kako pomembna je slovensko govore?a mladina znotraj narodne skupnosti?
4. Skupno - Skupaj - na?rtujmo za prihodnost
...

25.1. 2020 - Open space z predstavniki narodnih skupnosti
5., 6.6. 2020 - Openspace Koroški Slovenci

Open space vodi: Dr. Alexander Doujak

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-139/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: Aleksander Doujak (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 20

zur ÜbersichtK pregledu