zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-192/2020 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Slovenščina za začetnike - Slowenisch Anfängerkurs

Pri tem tečaju spoznamo slovenski jezik s pomočjo samostalnikov, pridevnikov in osnovnih glagolov. Ponavljamo vsako uro obdelano snov.
Podlage dobite pri tečaju.

In diesem Kurs werden wir das ABC der slowenischen Sprache kennenlernen.
Wir werden virtuel ein Hotel besuchen, auf Reisen gehen, ins Restaurant, ins Theater, in die Schule ...
Die Unterlagen bekommen sie beim Kurs.


Nadaljnji termini: 7., 14., 21., 28. oktober, 4., 11., 18., 25. november in 2. december
Weitere Termine: 7., 14., 21., 28. Oktober, 4., 11., 18., 25. November und 2. Dezember

Nadaljnji termini: 7., 14., 21., 28. oktober, 4., 11., 18., 25. november in 2. december Weitere Termine: 7., 14., 21., 28. Oktober, 4., 11., 18., 25. November und 2. Dezember

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-192/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 120,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu