zur ReservierungK prijavi

Konzert / Koncert Kursnummer / Številka: E-197/2020 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Sodalitas (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Nova pomlad sredi jeseni - Ein neuer Frühling mitten im Herbst

Koncert in recital

Pojejo:
LIPA,
zbor iz Vabnje vasi,
Godba Šmihel

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Konzert / Koncert Kursnummer / Številka: E-197/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: Sodalitas (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Beitrag€ 10,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 120 min.: 20

zur ÜbersichtK pregledu