zur ReservierungK prijavi

Konzert / Koncert Kursnummer / Številka: E-202/2020 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Veronika Kušej (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Gemeinsames Singen - Skupno petje

Jeden zweiten Montag im Monat

Das "Singen macht das Herz frei" oder "Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder" heißt es. Und es ist was Wahres daran. Ob leises oder lautes, einstimmiges, mehrstimmiges singen , oder nur zuhören ist nicht wichtig. Im Vordergrund sollen die Freude, Gemütlichkeit, Gespräche, … sein.
Es werden Volkslieder in deutscher, slowenischer und in anderen Sprachen gesungen. Sie können aber auch immer wieder ihre "Lieblingslieder" einbringen. Es wird gemeinsam gelernt, erlernt und gesungen!
Wir freuen uns auf eine lockere und gemütliche Runde!
Freude für alle Generationen!


"Kdor poje slabo ne misli" ali kdo poje, dvakrat moli" . Znanost potrjuje, da ima petje terapevtsko moč, saj se med petjem sprožajo endorfini, ki nas zdravijo, osrečujejo in delajo bolj ustvarjalne. ?e pojemo v skupini večih ljudi, se ta vpliv poveča.
Želja naše ponudbe je, da ustvarimo kraj srečanja, ki povezuje, izbriše meje v glavi in naj predvsem ustvari dobro vzdušje.
Skupaj bomo peli ljudske pesmi v slovenščini, nemš?ini in v drugih jezikih. Vsak lahko k skupnemu petju prinese tudi svoje najljubše pesmi. Poskušali se jih bomo nau?iti in zapeti.
Veselje za vse generacije!

Weitere Termine, nadaljnji termini: 9. November, 14. Dezember

Kursbeitrag: freiwillige Spenden

Weitere Termine, nadaljnji termini: 9. November, 14. Dezember

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Konzert / Koncert Kursnummer / Številka: E-202/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: Veronika Kušej (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 30 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu