zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-209/2020 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Slovenščina/Slowenisch 3

Slovenščiana za napredujoče - Slowenisch für Fortgeschrittene

Poznamo 1, 2 in 4. sklon. Poznamo čase, nasprotja in poskušamo sami čim več prosto govoriti.
Podlage dobite pri tečaju.

Wir kennen den 1., 2. und den 4. Fall. Ebenfalls kennen wir die Zeiten, Gegensätze und versuchen so viel wie möglich frei zu reden.
Die Unterlagen bekommen sie beim Kurs.

Nadaljnji termini: 8., 15., 22., 29. oktober, 5., 12., 19., 26. november in 3. december Weitere Termine: 8., 15., 22., 29. Oktober, 5., 12., 19., 26. November in 3. Dezember

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-209/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 120,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu