zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-210/2020 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Konverzacija v slovenskem jeziku

Konversation in slowenischer Sprache

Pri tem tečaju se med urami veliko pogovarjamo, urimo slovenski jezik preko slovničnih vaj, beremo knjige in članke iz časopisov. Tečajniki poznajo 6 sklonov in vse čase.
Fotokopije dobite pri tečaju.

In diesem Kurs reden wir viel während des Unterrichts, wir unterrichten Slowenisch durch Grammatikübungen, wir lesen Bücher und Artikel aus Zeitungen. Die Schüler kennen 6 Pisten und alle Zeiten.
Sie erhalten während des Kurses Fotokopien.Nadaljnji termini: 9., 16., 23., 30. oktober, 6., 13., 20., 27. november in 4. december
Weitere Termine: : 9., 16., 23., 30. Oktober, 6., 13., 20., 27. November in 4. Dezember

Nadaljnji termini: 9., 16., 23., 30. oktober, 6., 13., 20., 27. november in 4. december Weitere Termine: : 9., 16., 23., 30. Oktober, 6., 13., 20., 27. November in 4. Dezember

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-210/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispvek€ 120,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu