zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-241/2020 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: () Kontakt: Kopeinig Jože

Kulturno potovanje Sodalitete v Ljubljano

• Somaševanje ob grobu nadškofa Alojza Urana
• Ogled kulturnih in umetniških znamenitosti metropole Slovenije
• Sreanje z duhovniki in semenišniki

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-241/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: () Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 30 min.: 25

zur ÜbersichtK pregledu