zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-274/2020 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera
Leben / Življenje
Gesund / Zdravo
KursleiterIn / Vodja tečaja: Lenčka Kupper (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

Živeti v cvetju jeseni

Dopustniški dnevi za straejše ljudi

Že desetletja potekajo dvakrat na leto v Domu v Tinjah dopustniški dnevi za starejše ljudi. Ti dnevi nudijo prostor za medsebojno spoznavanje, druženje, pogovore, za branje in za smeh, za sprehode po lepi okolici tinjskega doma, petje in dobro voljo.
Program vsebuje tudi predavanja na izbrane teme ter razne vaje in aktivnosti za urjenje spomina in krepitev telesa.
Vsak dan je tudi priložnost za skupno obhajanje sv. maše in molitev v tinjski kapeli.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-274/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: Lenčka Kupper (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 51,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 41,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 39,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 12

zur ÜbersichtK pregledu