zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-282/2020 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Konverzacija v slovenskem jeziku

Konversation in slowenischer Sprache

Pri učenju jezika je najpomembnejše, da upate govoriti.
Tečaj konverzacije v majhnih skupinah z raznolikimi vajami in aktualnimi besedili spodbuja, da tečajnikov in tečajnic ni strah pisanja in govorjenja v slovenščini.

Das Wichtigste beim Sprachen lernen ist sprechen, sprechen, sprechen! Aktuelle Texte und verschiedene Übungen werden die KursteilnehmerInnen ermutigen, keine Angst mehr vor dem Reden und schreiben in slowenischer Sprache zu haben. Dieser Kurs wird sie ermutigen.

Nadaljnji termini/Weitere Termine: 8., 15., 22., 29. okt., 5., 12., 19., 26. nov. in 3. dec.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-282/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

prispevek€ 120,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 10 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu