zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-291/2020 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: Martha Mann (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Beljak v času plebiscita

1920/2020 Beljak v času koroškega plebiscita

Beljak ni bil neposredno del volilnega območja koroškega plebiscita leta 1920. Kljub temu je volilna črta potekala skozi današnji okraj Marija na Zili. Nevidna črta bi pred 100 leti postala nov mejni tok med Avstrijo in novo državo Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) - poznejša Jugoslavija. Martha Mann se pri vodstvu po mestu osredotoča na prej nerazsvetljeno vlogo Italije kot okupatorja in njihove interese v današnjem prijateljskem sobivanju.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-291/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: Martha Mann (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 15,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 20 min.: 6

zur ÜbersichtK pregledu