zur ReservierungK prijavi

Vernissage / Vernisaža Kursnummer / Številka: E-014/2021 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Vinko Hlebš (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Med naravo in kozmosom - razstava Vinko Hlebš

Razstava v Veliki galeriji

Vinko Hlebš je eden tistih slikarjev, ki ga odlikuje dosledna želja po ustvarjanju in nenehnem likovnem raziskovanju novih možnosti v okviru že izbrane motivike, s katero je dosegel takšno likovno formulo svojega ustvarjalnega jezika, da si je pridobil ugled javnosti in spoštovanje stroke. To mu je uspelo v skoraj petdesetletnem delovanju, vse od prve samostojne razstave leta 1969 pa do danes, ko je ustvaril impozanten opus. Hlebševo slikarstvo je resninčo svojstveno, sprva je slikal dosledno realistično, nato je svoje slikarstvo presegel, s tem da je optično posnetim podobam iz narave dodal simbolno sporočilo.

Razstava je odprta do srede, 12. maja 2021.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vernissage / Vernisaža Kursnummer / Številka: E-014/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Vinko Hlebš (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu