zur ReservierungK prijavi

Vernissage / Vernisaža Kursnummer / Številka: E-016/2021 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Stanka Golob Kontakt: Kopeinig Jože

Slike iz peska - Razstava Stanka Golob

Razstava v Veliki galeriji

Stanka Golob je svojo inovativno tehniko slikanja s peskom, ki ima vlogo slikarskih barv, začela razvijati pred petindvajsetimi leti. Sprva so bile njene slike narejene zgolj iz dveh vrst peska,
belega soškega in skoraj črnega baškega, iz katerih je ustvarjala dela s poudarjenimi svetlotemnimi kontrasti. Pozneje je v slovenskih rekah, potokih, peskokopih in kamnolomih našla okoli
šestdeset različnih vrst peskov, obarvanih s kovinskimi oksidi: od zelenkasto modrih odtenkov, ki vsebujejo baker, do vinsko rdečega peska, kateremu daje barvo boksit. Ob tem pa je potrebno poudariti, da je priprava takšnega slikarskega materiala dolgotrajen postopek, ki vključuje ne le fizicno zahtevno nabiranje peskov in njihovo izpiranje, ampak tudi sejanje posameznih vrst na različne debeline. Barva vsake granulacije peska se namreč za nianso razlikuje od druge, kar
avtorici omogoča ustvarjanje izjemno prefinjenih barvnih in tonskih prehodov.
Tako kot je Golobova postopoma razvijala specificno tehniko slikanja, je polagoma pridobivala tudi svoje likovno znanje. V devetdesetih letih se je redno udeleževala tečajev in likovnih
delavnic v organizaciji Zveze kulturnih organizacij Slovenije in Javnega sklada RS za Kulturne dejavnosti. Leta 2012 pa je na temo slikanja s peskom tudi diplomirala na ljubljanski Šoli za
risanje in slikanje Arthouse.
Avtorica je v diplomski nalogi z naslovom Pešcene iluzije svojo tehniko slikanja tudi podrobno predstavila in ugotovila, da so umetniki v slikarstvu uporabljali pesek od 19. stoletja dalje, toda
le v kombinacijah s slikarskimi barvami in drugimi materiali. Kot vemo, se je uporaba materialov, ki niso tradicionalno umetniški, kot so pesek, zemlja in marmorni prah, uveljavila predvsem pri
slikarjih informela – eni od abstraktnih slikarskih smeri po drugi svetovni vojni. Vendar se avtorica pri svojem delu ne zgleduje po preteklih umetniških smereh, saj slike ustvarja izključno s peski:
privlaci jo zgolj izrazna vrednost naravnega gradiva, ki ji omogoča, da z različnimi debelinami peska poudari prostorsko globino.
Na tokratni razstavi se Stanka Golob predstavlja z izbranimi deli iz treh tematskih sklopov, ki jih ustvarja vzporedno. Njen likovni opus namreč vključuje tako figuraliko in realistične upodobitve krajine kot tudi geometricno abstrakcijo in nekakšne nadrealistične krajine z dodanimi geometrijskimi liki, ki predstavljajo protiutež naravnim organskim oblikam.

Razstava je odprta do petka, 3. septembra 2021.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vernissage / Vernisaža Kursnummer / Številka: E-016/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Stanka Golob Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 6

zur ÜbersichtK pregledu