zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-020/2021 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: p . mag. Jože Andolšek SDB (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Molitveni shod za duhovne poklice

v Celovcu v pastoralnem centru

Jezus sam nam naroča vztrajno in zaupno molitev za duhovne
poklice, ki so vedno božji dar.

Navadni program: Molitev pred Najsvetejšim: litanije Srcu Jezusovemu, tišina in meditativni rožni venec. Priložnost za sv. spoved, Sv. maša z nagovorom

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-020/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: p . mag. Jože Andolšek SDB (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 60 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu