zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-027/2021 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: Janez Tratar Kontakt: Kopeinig Jože

Molitveni shod za duhovne poklice

v Kazazah – kot sklep vednega češenja z novomašnikom

Jezus sam nam naroča vztrajno in zaupno molitev za duhovne
poklice, ki so vedno božji dar.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-027/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Janez Tratar Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 60 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu