Molitveni shod za duhovne poklice
zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-029/2021 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: žpk. mag. Peter Olip Kontakt: Kopeinig Jože

Molitveni shod za duhovne poklice

Naša Gospa pri Sedmih studencih, Št. Lenart

Jezus sam nam naroča vztrajno in zaupno molitev za duhovne
poklice, ki so vedno božji dar.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-029/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: žpk. mag. Peter Olip Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 60 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu