zur ReservierungK prijavi

Besinnungstage / Duhovne vaje Kursnummer / Številka: E-046/2021 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: Nadja in Bernhard Wrienz (BegleiterIn / Spremljevalec) Kontakt: Kopeinig Jože

Postna meditacija

Ljubi torej Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo.
To je prva zapoved. Druga je tej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe. Večja od teh ni nobena druga zapoved.

Za mnogi ljudi je najtežje ljubiti samega sebe in zato jim je tudi težko ljubiti druge.
Bog nas ljubi in želi, da bi sprejeli svoje sposobnosti in svoj značaj ter sprejemali tudi druge z njihovimi posebnostmi.
Ljubiti pomeni dostikrat živeti in včasih tudi trpeti za srečo drugih.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Besinnungstage / Duhovne vaje Kursnummer / Številka: E-046/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Nadja in Bernhard Wrienz (BegleiterIn / Spremljevalec) Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 30 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu