zur ReservierungK prijavi

Besinnungstage / Duhovne vaje Kursnummer / Številka: E-048/2021 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: dekan Anton Opetnik (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Božjo ljubezen in božje usmiljenje sprejeti

Dnevi duhovnosti za žene in može, za Živi rožni venec

Kajti prepričan sem; ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. (Rim 8,38-39)
Jezus nam obeta polnost življenja, a kako to sprejeti? Kje čutimo ovire in blokade?
Mnogi težko odpuščamo. Skoraj vsak pozna človeka, ki bi mu moral v globini srca odpustiti. Misliti na odpuščanje se zdi nemogoče. Kako priti do odpuščanja, kako sprejeti božje usmiljenje in božjo ljubezen - to so vprašanja, ki se jim hočemo posvetiti.

Soprireditelj: KA-Referat za ŽRV

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Besinnungstage / Duhovne vaje Kursnummer / Številka: E-048/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: dekan Anton Opetnik (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

prispevek za tečaj€ 30,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 51,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 41,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 39,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu