zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-071/2021 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: GR Valentin Gotthardt (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Pred velikonočnim korakom k Vstalemu

Teološki forum

S cvetno nedeljo se nam odpro vrata v veliki teden. Upamo, da bodo vrata naših cerkva dejansko odprta. Ne samo za tiho molitev posameznih, marveč za celotno farno družino za skupno obhajanje Kristusove velikonočne skrivnosti.

Božja beseda v ponedeljek velikega tedna nas zbere ob Jezusu v hiši Marte in Marije in njunega brata Lazarja v Betaniji. Povabljeni smo, da odločimo plašč vsakdanjosti, da se umirimo in spoznamo pot, ki vodi k soncu velikonočnega jutra.

" meditacija k berilu in evangeliju dneva
" zasebno razmišljanje in poglobitev
" napotki za zakramentalno in vsakdanje življenje

Po meditadiji tudi možnost za sv. spoved.
Spovednika: žpk Valtentin Gotthardt in žpk Leopold Silan

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-071/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: GR Valentin Gotthardt (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Beitrag€ 10,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu