zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-089/2021 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Italienisch für Anfänger - Italijanščina za začetnike

Kurs/tečaj

Pri tem tečaju spoznavamo italijanski jezik. Samostalniki, pridevniki, glagoli, slike in podobe, nam bodo naredili lepo sliko o italijanksi kulturi.
Podlage dobite pri tečaju.

In diesem Kurs lernen wir die italienische Sprache kennen. Substantive, Adjektive, Verben, Bilder und Gestalten werden uns ein schönes Bild der italienischen Kultur nahe bringen.
Die Unterlagen erhalten sie beim Kurs.

Nadaljnji termini; 24.2.; 3., 10., 17., 24.3.; 7., 14., 21., 28.4.; Weitere Termine: 24.2.; 3., 10., 17., 24.3., 7., 14., 21., 28.4.;

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-089/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Beitrag€ 120,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 10 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu