zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-092/2021 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: () Kontakt: Kopeinig Jože

Novoletno srečanje 2021

Človek v času digitalizacije in med drugimi izzivi

Ladje se ne gradijo, da bi trohnele in razpadale v pristaniših, temveč so namenjene za plovbo po oceanih ter do že znanih in še neznanih obal.
Podobno je ustvarjen tudi človek, da osvaja daljave in premaguje ovire, da se razteza po še ne poznanem in končno po preseženem.
Ne samo s premagovanjem geografskih meja, temveč še bolj v duhovnih hrepenenjih se človek ne zadovolji z doseženim.
A neka notranja sila ga vabi in navdihuje, da je venomer iskalec, preučevalec, raziskovalec, a tudi romar, ki sledi svojemu najglobljemu hrepenenju po dokončnosti življenja.
Človek je venomer na poti od novih uvidov do še novejših in se včasih znajde v prepletih, ki ga begajo in mu krijo dušo iz strahu pred prihodnostjo.
Saj se ni lahko znajti, ko smo vsak dan pod vplivom tolikih informacij iz digitalnih medijev, občutkov, hotenj, želja in potreb.

Spored letošnjega novoletnega srečanja želi izzvati, hkrati nagibati k skupnemu razmišljanju in iskati duhovno sidro v NJEM, ki nam kliče: Ne bojte se; Jaz sem z vami! Jože Kopeinig

Spored:
v soboto, 30. januarja 2020

8.30 Prihod in namestitev
9.00 Jože Kopeinig Pozdrav in uvod

9.15 Pozdravni nagovor dr. Helena Jaklitsch, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu

9.45 dr. Aleš Maver: „Evropa na razpotju napetosti med zahodom in vzhodom“

11.00 Hanzi Tomažič: „Digitalizacija – izziv in priložnost“

12.30 Kosilo

14.30 Miha Dolinšek: Projekt »Iskrica« – predvajanje kratkih filmov in pogovor z režiserjem
Moderacija: Vincenc Gotthardt

16.30 Predstavitev zbornika Katoliške akcije: „dr. Vinko Zwitter, sejalec in vizionar“
Moderacija: Marija Gruškovnjak

17.30 Večernice v kapeli: Pavel Zablatnik

18.00 Večerja

19.30 KULTURNI VEER
• Pevska skupina Lipa
• Zlatina Riepl – klavir
• Sabina Buchwald – branje
• Kvintet Donet

v nedeljo, 31. januarja 2020

8.00 Zajtrk

9.00 mag. Klaus Einspieler

1. del: Božja beseda, svetilka na naši poti iskanja, dvomov in preizkušene vere.

2. del: „Razlaga starozaveznih besedil, ki nas mogoče 'odbijajo': Abrahamova daritev lastnega sina; Jeftejeva žrtev svoje hčerke“. Tudi še druga „sporna“ besedila.

12.00 SKLEPNA SV. MAŠA
Vodi: škof dr. Jože Marketz

13.00 Kosilo in sklep

Organizacijske informacije:

Prispevek: evrov 30,--
za dijake in študente brezplano)

Posamezni sklopi:
(predavanja I, II) evrov 15,--
Dnevni penzion: evrov 57,--
dopl. za enoposteljno sobo evrov 8,--

Posamezni obroki:
zajtrk evrov 8,--
kosilo evrov 12,--
veerja evrov 10,--

Prireditelji:
• Katoliška akcija v Celovcu in Združenje katoliških izobražencev 9020 Celovec
• SODALITAS – Katoliški dom prosvete 9121 Tainach/Tinje


Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-092/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: () Kontakt: Kopeinig Jože

prispevek€ 30,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 20

zur ÜbersichtK pregledu