zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-095/2021 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Koncerzacija v slovenskem jeziku/Konversation in slowenischer Sprache

Tečaj/Kurs

Konverzacija v slovenskem jeziku - Konversation in slowenischer Sprache
Pri tem tečaju se med urami veliko pogovarjamo, urimo slovenski jezik preko slovničnih vaj, beremo knjige in članke iz časopisov. Tečajniki poznajo 6 sklonov in vse čase.
Fotokopije dobite pri tečaju.

In diesem Kurs reden wir viel während des Unterrichts, wir unterrichten Slowenisch durch Grammatikübungen, wir lesen Bücher und Artikel aus Zeitungen. Die Schüler kennen 6 Pisten und alle Zeiten.
Sie erhalten während des Kurses Fotokopien.

Nadaljnji termini: 26.2.; 5., 12., 19., 26.3; 9., 16., 23., 30.4.; Weitere Termine: 26.2.; 5., 12., 19., 26.3; 9., 16., 23., 30.4.;

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-095/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Beitrag€ 120,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 10 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu