zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-096/2021 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Konverzacija v slovenskem jeziku/Konversation in slowenischer Sprache

tečaj/Kurs

Pri učenju jezika je najpomembnejše, da upate govoriti.
Tečaj konverzacije v majhnih skupinah z raznolikimi vajami in aktualnimi besedili spodbuja, da tečajnikov in tečajnic ni strah pisanja in govorjenja v slovenščini.

Das Wichtigste beim Sprachen lernen ist sprechen, sprechen, sprechen!
Aktuelle Texte und verschiedene Übungen werden die KursteilnehmerInnen ermutigen, keine Angst mehr vor dem Reden und schreiben in slowenischer Sprache zu haben.
Dieser Kurs wird sie ermutigt

Nadaljnji termini: 25. feb.; 4., 11., 18., 25. marca; 8., 15., 22., 29. aprila 2021 Weitere Termine: 25. feb.; 4., 11., 18., 25. marca; 8., 15., 22., 29. aprila 2021

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-096/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 120,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 10 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu