zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-121/2021 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Jelena Sitar Kontakt: Kušej Veronika

Kamišibaj Japonsko pripovedno gledališče

Ustvari svoj Kamišibaj

Na videz enostavna forma v malem okvirčku in ob njem, je specifična umetnost, ki vsebuje različne umetniške zvrsti: likovno, gledališko, filmsko ... Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse to kamišibaj vsebuje, a ni nič od tega.
Seminar je kombinacija teorije in prakse, vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev, do izvedbe lastne kamišibaj predstave.

Tečaj je namenjen pedagogom, staršem, kulturnim ustvarjalcem in vsem, ki bi radi spoznali čudovit svet pripovednega gledališčča.


" Kratko zgodovino kamišibaja na Japonskem
" Specifični postopek pri nastajanju avtorskega kamišibaja
" Kamišibaj kot sintetično umetniško formo in posamezne umetniške zvrsti ter njihovo funkcijo pri nastajanju kamišibaj predstave (likovna, literarna, filmska, gledališka, pripovedna, govorni nastop …)
" Kamišibaj, njegove zvrsti in žanri.
" Nastop vsakega udeleženca z avtorsko predstavo in analitični pogovor

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-121/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Jelena Sitar Kontakt: Kušej Veronika

prispevek€ 100,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 20 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu