zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-123/2021 Bereich / Kategorija: Gesellschaft / Družba KursleiterIn / Vodja tečaja: Aleksander Doujak Kontakt: Kušej Veronika

Koroški Slovenci 2030?

Skupaj načrtujmo prihodnost

Moderirana delavnica Open Space

S tem projektom želimo vsem koroškim Slovencem dati priložnost, da se spopadejo z zgodovino, identiteto in samoorganizacijo. Predvsem pa, da bi našli skupni imenovalec za prihodnost.

Open Space je hvaležna metoda, ki ne omejuje vsebine in želje udeležencev.

Skupaj s predstavniki organizacij koroških Slovencev, mladino in z vsemi, ki jim prihodnost koroških Slovencev leži pri srcu bomo pri celodnevnem srečanju obravnavali vsebine, ki so pomembne za razvoj in obstoj narodne skupnosti.


Vprašanja kot
Kako ravnamo z zgodovino?
Kako naj bi bil organiziran slovenski narod v prihodnosti?
Kako pomembna je slovensko govoreča mladina znotraj narodne skupnosti?
šolstvo ...

Openspace vodi: Dr. Alexander Doujak, Corporate Development, Dunaj, Borovlje

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-123/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Aleksander Doujak Kontakt: Kušej Veronika

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 20

zur ÜbersichtK pregledu