zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-138/2021 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: Christian Urak Kontakt: Kušej Veronika

Naravoslovni teden v slovenščini

V sproščenem, dopustniškem vzdušju do znanja

V tem tednu bodo strokovnjaki za biologijo, fiziko, matematiko, … in slovenščino posredovali lepoto narave in otroke nau?ili, kako je treba naravo ceniti.
Spoznali bodo lokalne lepote in globalne značilnosti narave,
Preko poskusov, didaktičnih iger, prikazov, obiska v gozdu, bodo spoznali in lažje razumeli kompleksne procese ter medsebojno povezanost dejavnikov v naravi.
Ker je naravoslovni teden v slovenščini, bodo v tem tednu tudi jezikovne delavnice v slovenščini, ki jih bodo vodili naravni govorci.
Veliko časa bo namenjeno družabnim igram, športnim in kulturnim aktivnostim.

" Posredovanje povezanosti naravoslovnih ved
" Poskusi
" Družabne igre, kopanje, športne ponudbe
" Jezikovne delavnice
" Kulturne in kreativne ponudbe
" Večerne prireditve (peka na žaru, nočni sprehod, opazovanje nočnega neba, …


Naturwissenschaftliche Ferienwoche in slowenischer Sprache

In einer entspannten Ferienatmosphäre zum Wissen
Atmosphäre zum Wissen

Wie sind die Naturwissenschaftlichen Fächer mit sich verbunden? Was sehen wir, was umgibt uns? Was kann ich im Wald er-leben?

In dieser Woche werden die Kinder mit Hilfe der Experten für Biologie, Physik, Mathematik… und Slowenisch lernen die Natur zu schätzen.

Durch Experimente, didaktische Spiele, Waldbesuche, … werden sie die komplexen Prozesse und die Vernetzungen in der Natur besser verstehen lernen.
Da die Wissenschaftswoche in slowenischer Sprache stattfindet, wird es diese Woche auch Sprachworkshops in slowenischer Sprache geben, die von native Speakern geleitet werden.
Es wird auch viel Zeit für Gesellschaftspiele, Sport und kulturelle Aktivitäten geben.

o Vermittlung der Verbindung der Naturwissenschaften
o Versuche
o Gesellschaftsspiele, Sportaktivitäten, Kino, Lagerfeuer, Baden, …
o Sprachworkshops
o Kulturelle und kreative Angebote
o Abendveranstaltungen (Grillen, Nachtwanderung, Beobachtung des Nachthimmels,…)

Teden je namenjen mladim od 10. do 14 leta.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-138/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Christian Urak Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 250,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 51,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 41,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 39,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 30 min.: 15

zur ÜbersichtK pregledu