zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-141/2021 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: Martha Mann Kontakt: Kušej Veronika

Odkriti Celovec

Žoleg znamenitosti Celovca si bomo v centru mesta v kapelici Župnijske cerkve sv. Egidija ogle-dali čudovite freske Ernsta Fuchsa, ki jih je ustvaril na temo "Apo-kalipsa po evangelistu Janezu"
V okviru CarinthiJa 2020 si bomo ogledali v Deželni hiši freske
Corneliusa Koliga iz leta 1999, ki je na podlagi prvotnega ciklusa
svojega starega očeta Antona Koliga iz leta 1930 -ob 10letnici
plebiscita - na novo ustvaril današnje freske."


Kraj srečanja: pred cerkvijo Sv. Egidija

MARTHA MANN, turistična vodička v prostoru Alpe-Jadran

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-141/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Martha Mann Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 15,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 20 min.: 9

zur ÜbersichtK pregledu