zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-142/2021 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: Martha Mann Kontakt: Kušej Veronika

Beljak v času plebiscita

Beljak ni bil neposredno del volil-nega območja koroškega plebisci-ta leta 1920. Kljub temu je volilna črta potekala skozi današnji okraj Marija na Zilji. Nevidna črta bi pred 100 leti postala nov mejni tok med Avstrijo in novo državo Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) - poznejšo Jugoslavijo. Martha Mann se pri vodstvu po mestu osredotoča na prej nerazsvetljeno vlogo Italije kot okupatorja in njihove interese v današnjem prijateljskem sobivanju.

Vodstvo vodi: Martha Mann, turistična vodička v prostoru Alpe-jadran

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-142/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Martha Mann Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 15,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 20 min.: 8

zur ÜbersichtK pregledu