zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-150/2021 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: Ivanka Kronawetter Kontakt: Kopeinig Jože

PTUJ - od rimske zgodovine do danes

Razgled od Ptujskega gradu po Dravskem Polju (pripejemo se od severa, avtobus parkira za gradom)

Dominikanski samostan - razpuščen, c.k. vojašnica, muzej, arhiv - in sedaj obnovljen, restavriran in na voljo za ogled. Številne freske v refektoriju, v cerkvi in na hodnikih razkrijejo spomine na nekdanje življenje menihov.

gotska cerkev Sv. Jurija
mesta hiša (arhitekt Ferstel ml. iz Dunaja)
minoritski samostan - knjižnica, voden ogled.
Samostanu prizidana cerkev je bila med vojno porušena, na novo zgrajena je bila šele v samostojni Sloveniji.
vodni stolp

V bližini je dvorec Turnišče, do maja 1945 last družine Warren Lipitt, ki ima še posestva na avstrijskem Štajerskem. Po nanacionalizaciji so v njem nastanili kmetijsko šolo Ptuj. Sedaj dvorec propada.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-150/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Ivanka Kronawetter Kontakt: Kopeinig Jože

Preis€ 95,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 30 min.: 15

zur ÜbersichtK pregledu