zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-152/2021 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Hanzi Mlečnik Kontakt: Sturm Daniel

Upaj si

Slikanje s tremi barvami

Projekt UPAJ SI je srečanje barv na platnu. Udeleženci ob tem svobodno izbirajo barve in jih s čopičem ter močnim gibom prenesejo na platno. Tako s pomočjo barve in platna nastane slika in k sliki zgodba.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-152/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Hanzi Mlečnik Kontakt: Sturm Daniel

Prispevek€ 12,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 8

zur ÜbersichtK pregledu