zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-153/2021 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera
Gesund / Zdravo
KursleiterIn / Vodja tečaja: Lenčka Kupper Kontakt: Sturm Daniel

Zdravo aktivno staranje

Dopustniški dnevi za starješe ljudi

Že desetletja potekajo dvakrat na leto v Domu v Tinjah dopustniški dnevi za starejše ljudi. Ti dnevi nudijo prostor za medsebojno spoznavanje, druženje, pogovore, za branje in za smeh, za sprehode po lepi okolici tinjskega doma, petje in dobro voljo.
Program vsebuje tudi predavanja o izbranih temah ter razne vaje in aktivnosti za urjenje spomina in krepitev telesa.
Vsak dan je tudi priložnost za skupno obhajanje sv. maše, šmarnic in osebne molitve v tinjski kapeli.


V Tinjah nam je ob druženju prijetno in lepo. Veliko nepozabnih trenutkov smo ob skupnem delu in razvedrilu že doživeli. V teh dneh je tu prostor za spoznavanje, druženje, pogovore, branje, za smeh, petje in dobro voljo. Molimo skupaj in poslušamo razna zanimiva predavanja. Vedno spet pridobimo pozitiven pogled na življenje in na to, kako živeti v jeseni našega življenja.“ Z različnimi lahkimi vajami za utrjevanje spomina in s pogovori, obujam spomine. Tudi telesna aktivnost, ki krepi mišice je potrebna. Zato imamo tudi dnevno preproste, ustrezne vaje in popoldanske sprehode po lepi okolici Tinjskega doma.
Želimo, da bi se še mnogo vec starejših ljudi poslužilo ponudbe, ki jo nudi Dom prosvete v Tinjah. Saj je bil še vsakdo, ki je bil kdaj z nami, veselo presenecen in zadovoljen.

(Lenčka Kupper)

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-153/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Lenčka Kupper Kontakt: Sturm Daniel

Prispevek za progarm€ 30,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 51,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 41,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 39,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 8

zur ÜbersichtK pregledu