zur ReservierungK prijavi

Lesung / Branje Kursnummer / Številka: E-166/2021 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter Kontakt: Sturm Daniel

Pridi, pesem, pridi

Branje je potovanje.

V literaturi lahko potujemo v svetove, ki jih drugače ne bi mogli doživeti. Mateja Rihter običajno piše novinarske članke, portrete, reportaže in intervjuje za Nedeljo, tokrat pa nam bo predstavila nekaj svojih pesmi in črtic, prav tako pa bo brala pesmi in zgodbe drugih avtoric in avtorjev. Tako bo pot v iterarni svet zelo raznolika.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Lesung / Branje Kursnummer / Številka: E-166/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter Kontakt: Sturm Daniel

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 8

zur ÜbersichtK pregledu