zur ReservierungK prijavi

Lehrgang / Šolanje Kursnummer / Številka: E-107/2021 Bereich / Kategorija: Leben / Življenje KursleiterIn / Vodja tečaja: mmag. Daniel Sturm (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

Izobraževalni tečje za asistente/ke v otroških vrtcih, jaslih in za varuške

Katoliški dom prosvete Sodalitas, Inštitut za izobraževanje in svetovanje v Celovcu (Institut für Bildung und Beratung) in Delovna skupnost privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev na Koroškem bodo spet priredili dvojezični izobraževalni tečaj za asistent*ke v otroških vrtcih, v jaslih in za varuške (Ausbildungslehrgang zum/zur Kleinkinderzieher/in).

Pogoji za zaposlitev asistenta/ke v otroških vrtcih, v jaslih in za varuha/ško so določeni v zakonu za otroško varstvo iz leta 2011 (Kärntner Kinderbetreuungsgesetz). Potemtakem je za zaposlitev astistenta/ke v otroških vrtcih potrebna strokovna izobrazba v okviru najmanj 430 učnih enot.

Izobraževalni tečaj obsega med drugim:

" pravna in organizacijska vprašanja predšolskih izobraževalnih in vzgojnih ustanov
" vidiki otroštva iz antropološkega, pedagoškega, psihološkega in sociološkega vidika
" didaktika in metodika izobraževanja in vzgoje
" koncept predšolske vzgoje v teoriji in praksi
" specifična področja v elementarnih inštitucijah izobraževanja in vzgoje
" oblike kooperacije in komunikacije med otroki, starši in pedagoškim personalom
" spoznavanje samega sebe in refleksija
" praktikum

Težišča izobraževalnega tečaja:
Udeleženke/ci …
" naj spoznajo, da je izobraževanje celosten proces učenja in pospeševanja
" se naj naučijo ustvariti do otrok in njihovih svojcev razvoju koristen odnos
" se naj senzibilizirajo za to, kako povezati otroški svet z vzgojno prakso
" se naj usposobijo integrirati otroke z migracijskim ozadjem oz. otroke iz razlinih življenjskih položajev
" se naj usposobijo za samostojno vzgojno delo in refleksijo le-tega
" se naj usposobijo za delo v timu

Pogoji za obisk izobraževalnega tečaja:
" Dopolnjeno 18. leto.
" Uspešno zaključen in veljaven tečaj prve pomoči s posebnim poudarkom nujne prve pomoči pri otrocih.
" Pogovor o motivaciji za obisk tečaja.
" Znanje nemščine in slovenščine najmanj na nivoju B2.
" Pisna prijava.

Področja dela absolventk/ov izobraževalnega tečaja:
" asistent/ke v otroških vrtcih in v jaslih
" varuška


O organizaciji tečaja:
" Izobraževalni tečaj traja pribl. 10 mesecev
" Obseg tečaj je 430 ur (vključno praktikuma v obsegu 160 ur)
" Izobraževalni tečaj bo potekal štirinajstdnevno, ob četrtkih in petkih zvečer (vselej od 17:00 do 20:30) in ob sobotah od 9:00 do 16:30.

Število udeleženk/cev: Izobraževalnega tečaja se lahko udeleži največ 20 oseb. Za izvedbo tečaja je potrebnih vsaj 14 udeležencev/udeleženk.

Rok prijave in stroški:
" Za tečaj se je treba prijaviti pisno po spletu ali s predvideno prijavnico, ki jo dobite v Domu Tinjah, najkasneje do 31. januarja 2021.

" Stroški: evrov 1.600,--

Informacijski večer:
Interesenti in interesentke se o tečaju lahko informirajo bolj podrobno v torek, 19. januarja 2021, ob 17:00 uri v Domu prosvete v Tinjah. V primeru, da fizična prezenca zaradi koronavirusa še ne bo možna, bo informacijski večer potekal preko spleta. Večer bo vodil mmag. Daniel Sturm.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Lehrgang / Šolanje Kursnummer / Številka: E-107/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: mmag. Daniel Sturm (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

Prispevek za tečaj€ 1600,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 20 min.: 14

zur ÜbersichtK pregledu