zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-207/2021 Bereich / Kategorija: Leben / Življenje
Kunst
KursleiterIn / Vodja tečaja: prof. Jaka Strajnar Kontakt: Sturm Daniel

Moje telo je tudi moj inštrument

Glasbeno-tolklana delavnica za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju

Body Percussion je mednarodno uporabljen izraz za lastne inštrumente oz. telesna tolkala. Z uporabo svojega telesa tvorimo različno zveneče udarce (plosk, tlesk, udarjanje po stegnih, prsih, koraki …), ki tvorijo osnovo za izvajane številnih aktivnosti, ritmičnih iger in ritmičnih spremljav. Z uporabo govora in petja pa lahko omenjene dejavnosti še podkrepimo. Zaradi preprostosti igranja in seveda dostopnosti je uporaba telesnih tolkal izjemno uporabna v na vseh stopnjah izobraževanja.
Udeleženci bodo na delavnici spoznali osnovno tehniko igranja in izvedeli, kako uporabiti telesna tolkala pri delu z otroki. Izvajali bodo različne uporabne aktivnosti, tvorili enoglasne in večglasne ritmične spremljave v kombinaciji s petjem ter spoznali princip, po katerem se potek ritmov s telesnih tolkal najlažje prenese na cajon in različna druga tolkala.

Izvajalec: Jaka Strajnar, akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal

Jaka Strajnar (1978) je akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal. Leta 2005 je diplomiral na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, jazz tolkala pa je tudi študiral na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu. Izpopolnjeval se je pri različnih evropsko in svetovno priznanih glasbenikih in pedagogih.
Je avtor številnih strokovnih knjig in priročnikov: učbenika za učenje cajona Cajon - slovenska šola cajona (prevedena tudi v angl. in nem.), priročnika za uporabo ritma in splošnih tolkal Svet ritmov (kmalu tudi v nem.) ter priročnika za glasbene cevi Boomwhackers - zabavne glasbene cevi (prevedena tudi v nem.). Napisal je dve zbirki skladb: za bobne Svet bobnov in za cajon The Cajon World (v angl.).
Kot predavatelj po Sloveniji in tujini izvaja številne delavnice, seminarje ter team buildinge. Za otroke v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter študente na fakultetah pripravlja in vodi tolkalne delavnice, za vzgojitelje, učitelje ter profesorje pa izvaja delavnice in seminarje, ki so namenjene strokovnemu izpopolnjevanju in uporabi cajona, glasbenih cevi (Boomwhackers) ter telesnih tolkal v vzgojno-izobraževalnem procesu. Za podjetja in kolektive izvaja team buildinge, na katerih udeleženci spoznajo, doživijo in uporabljajo osnovne principe timskega dela.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-207/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: prof. Jaka Strajnar Kontakt: Sturm Daniel

prispevek€ 10,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 16 min.: 8

zur ÜbersichtK pregledu