Romanje v Medžugorje
zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-269/2021 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: Janez Tratar, Bernhard Wrienz Kontakt: Kopeinig Jože

Romanje v Medžugorje

Romanje v Medžugorje
Kdorkoli je bil že kdaj v Medžugorju, se je vrnil obogaten in ga vedno spet vlee v ta kraj duhovnosti in obestvenega sreanja z verniki vsega sveta. Najgloblja doživetja so prav gotovo molitvena sreanja na raznih krajih, obisk „coenacula“ pa je povsem pretresljiv; tam romarji neposredno doživljajo delovanje posebne Božje milosti v dramatinem življenju mnogih mladih.
Tokrat tudi poldnevni obisk kulturno tako znamenitega mesta MOSTARja.


Cena:
evrov 345,-- za vožnjo, za polpenzion v Medžugorju, za piknik domovgrede, vodstvo in vse režijske stroške in napitnine. Za prvi dan si vzemite malico s seboj!
evrov 65,-- doplačilo za enoposteljno sobo.

Prijave:
čim prej, najkasneje do 15. oktobra 2021.
Prijavljenci prejmejo pisno obvestilo o časih in krajih odhoda in vsa nadaljnja obvestila.

Wallfahrt nach Medjugorje
Medjugorje erlebt in seinen bisherigen 40 Jahren seit der ersten Marienerscheinungen einen immer größeren Zustrom der Wallfahrer aus aller Welt. Auch viele geistlich Berufene sind aus den religiößen Schleusen in Medjugorje gewachsen. "Medjugorje ist der Beichtstuhl der Welt" ist ein wichtiges Bekenntnis vieler internationaler Pilger.
Während der Reise werden Sie den Geist von Medjugorje im gemeinsamen Gebet und Singen erleben können.


Beitrag: EUR 345,-- für die Fahrt, Halbpension in Medjugorje, Picknick auf der Heimfahrt, sämltilche Regiekosten
Aufpreis Einzelzimmer: EUR 65,--
Anmeldungen: bis allerspätestens 15. Oktober 2021

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-269/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Janez Tratar, Bernhard Wrienz Kontakt: Kopeinig Jože

Cena€ 345,00 EBZ-Zuschlag/Doplačilo za enoposteljno sobo€ 65,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 60 min.: 20

zur ÜbersichtK pregledu