zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-208/2021 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: prof. Jaka Strajnar Kontakt: Sturm Daniel

Delavnica Cajona / Cajon Workshop

Cajon (šp. škatla ali zaboj) je tolkalni inštrument kvadratne oblike, na katerem se sedi in hkrati igra z rokami. V 18. stoletju so ga uporabljali sužnji na področju Kube in Peruja, kasneje pa se je njegova uporaba razširila tudi v Evropo, zlasti v Španijo. Danes je prisoten skoraj v vseh glasbenih stilih. Njegova nezapletena osnovna tehnika pa omogoča tudi udeležencem brez glasbenega predznanja, da uživajo ob igranju in si tako širijo svojo kulturno razgledanost.

Cajón (span., m., "Schublade" oder auch "(Holz-)Kiste"), auf Deutsch auch Kistentrommel genannt, ist ein aus Peru stammendes Schlaginstrument. Es hat einen trommelähnlichen Klang und wird vorwiegend mit den Händen gespielt. Heute wird das Cajón in allen Musikgattungen angewandt. Durch die Einfachheit können auch Menschen ohne musikalische Vorkenntnisse mit dem Instrument spielen und somit den Horizont des kulturellen Schaffens erweitern.


Cilj delavnice/ Ziel des Workshops:

o predstavitev cajona ter izvajanje reprezentativnih svetovnih ritmov
o uporaba različnih ritmičnih iger za krepitev koordinacije in koncentracije
o udeleženci dobijo praktično predstavo o raznolikosti ritmov, hkrati pa se naučijo osnovne tehnike cajona, shakerja in drže palic, ki jo lahko naprej učinkovito uporabljajo

o Vorstellung des Cajóns sowie das Spielen der gängigsten Rhythmen
o Förderung der Koordination und Konzentration aufgrund verschiedener Rhythmusübungen
o die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen eine praktische Vorstellung von der Vielfalt der Rhythmen, sie erlernen grundlegende Techniken des Instruments


Vsebina delavnice / Was wird im Workshop geboten?

o predstavitev zgodovine in izvora cajona
o tehnika igranja na cajon in posredovanje različnih
zvočnih efektov
o predstavitev enostavnih plesnih ritmov (valček,
polka, cha-cha-cha ...)
o izvajanje modernih ritmov (pop, rock, techno,
soca ...)
o praktična uporaba ritmov ob glasbenih spremljavah
o komunikacija po načelu "call and response"
o individualna in skupinska improvizacija
o uporaba shakerja in kombinacija s cajonom

o die Geschichte des Cajóns und sein Ursprung
o Vermittlung von Spieltechniken und verschiedener Klangeffekte
o Vorstellung einfacher Tanzrhythmen (Walzer, Polka, Cha-Cha-Cha ...)
o spielen moderner Rhythmen (Pop, Rock, Techno...)
o praktische Handhabung der Rhythmen bei Musikbegleitungen
o Kommunikation nach dem Motto "Call and Response"
o Improvisation (individuell oder in der Gruppe)
o Verwendung des Shakers in Kombination mit dem Cajon

Vodja delavnice/Workshopleiter: prof. Jaka Strajnar, akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal / akad. ausgebildeter Schlagzeuger, Professor für Percussion und
Endorser von Schlagwerk Cajons

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-208/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: prof. Jaka Strajnar Kontakt: Sturm Daniel

redna cena€ 55,00 za dijake in študente€ 35,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 16 min.: 8

zur ÜbersichtK pregledu