zur ReservierungK prijavi

Besinnungstage / Duhovne vaje Kursnummer / Številka: E-242/2021 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: dekan Anton Opetnik Kontakt: Kopeinig Jože

Dnevi duhovnosti

Notranja pot od sprave do notranje svobode

Notranja pot od sprave do
notranje svobode

Kadar stojimo na vrhu, stojimo hkrati pod križem. Najtežji križi pa so dostikrat hude zamere, umiki v jezo, nevošljivostih ali celo
sovraštvo. Mnogi težko odpušamo. Skoraj vsak pozna loveka, kateremu bi moral od srca odpustiti.
A kako zmoremo odpušanje in kako sprejemamo božje usmiljenje zase in za druge?
Evangelijski pogled na življenje, na naše odnose, na spravo in odpušanje omogoa tako zaželeno novo svobodo in sprošeno ter sreno življenje.
Soprireditelj: KA referat za žene in živi rožni venec

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Besinnungstage / Duhovne vaje Kursnummer / Številka: E-242/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: dekan Anton Opetnik Kontakt: Kopeinig Jože

prispevek za tečaj€ 25,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 30 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu