zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-289/2021 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: Mag. Klaus Einspieler Kontakt: Sturm Daniel

Psalmi in slavospevi - Biseri svetopisemske duhovnosti

Šestdelni tečaj Svetega pisma na Zoom

Svetopisemska šola moitve

Prej ko selj nas psalmi očarajo zaradi sveže, sočne govorice.
Molivci in molivke pred Bogom izpovejo to, kar jih žuli ali navdihuje.
Izražajo žalost, razočaranje, strah,
na drugi strani pa zaupanje, veselje in radost -
torej vse, kar je v človeku.
S tem so psalmi odli?na šola molitve.
To je vedel tudi Jezus, ki jih je molil celo v svoji smrtni uri na križu.

Cilj tega tečaja je predstaviti bogastvo teh svetopisemskih molitev.
To se začne s temeljito razlago besedil,
saj po navadi cenimo predvsem to, kar tudi poznamo.
Izbira psalmov se usmerja po cerkvenem letu.
Posamezne enote niso tematsko med seboj povezane,
ker sta vsak večer v ospredju dve besedili.
To pomeni, da se lahko udeležite tudi posameznih predavanj.

TERMINI IN TEME


1. enota: torek, 9. novembra 2021, od 20.00-21.30 ure
V tvojih očeh je tisoč let kakor včerajšnji dan. (Ps 90,4)
Večni Bog in minljivi človek v psalmih 49 in 90

2. enota: torek, 16. novembra 2021, od 20.00-21.30 ure
Usmiljen in milostljiv je GOSPOD. (Ps 103,8)
Psalm 103 - Jezusov najljubši psalm? - in Očenaš


3. enota: torek, 23. novembra 2021, od 20.00-21.30 ure
Sédi na mojo desnico. (Ps 110,1)
Pričakovanje Božjega maziljenca in kraljestva v psalmih 2, 110 in 145

4. enota: torek, 30. novembra 2021, od 20.00-21.30 ure
Pravičnost in mir se bosta poljubila (Ps 85,11)
Pričakovanje Božjega prihoda in odrešenja v psalmih 24 in 85


5. enota: ponedeljek (!), 6. decembra 2021, od 20.00-21.30 ure
Ozrl se je na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje. (Lk 1,68)
Slavospevi v evangeliju po Luku


6. enota: torek, 14. decembra 2021, od 20.00-21.30 ure
Vsi konci zemlje so videli zmago našega Boga. (Ps 98,3)
Kraljevanje Boga in njegovega maziljenca v božičnih psalmih 98 in 72

ORGANIZACIJA


ELEMENTI Predavanja in pogovori
Razlaga bibličnih besedil


PREDAVATELJ mag. Klaus Einspieler,
referent za Sveto pismo in liturgijo v krški škofiji


PRIREDITELJI Referat za Sveto pismo in liturgijo krške škofije
Sodalitas - katoliški dom prosvete v Tinjah
Dom sv. Jožefa, Celje
Katoliška Prosveta v Celovcu


PRISPEVEK Udeležba je brezplačna.


Dostop / Meeting-link:
https://zoom.us/j/93341740219?pwd=YTJuVUpqaG9LRFg2a3pWVnVORkZ1dz09

Meeting-ID: 933 4174 0219
Code: hg4Lf9
Termini: torek, 9. november 2021 torek, 16. november 2021 torek, 23. november 2021 torek, 30. november 2021 ponedeljek (!), 6. december 2021 torek, 14. december 2021 (vsakič od 20.00 do 21.30 ure)

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-289/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Mag. Klaus Einspieler Kontakt: Sturm Daniel

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 12

zur ÜbersichtK pregledu