zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-296/2021 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: GR Valentin Gotthardt Kontakt: Kopeinig Jože

Priložnost za osebne pogogvore in sv. spoved

Božja pota so milost in usmiljenje.
Bog želi, da bi zaživeli polnost življenja in tudi notranje sree.
Bog nam ne oitava naših
slabosti in naših "neumnosti", temve nam želi podariti svoje umsiljenje in notranjo svobodo, da bi zaživeli sprošeno in sreno življenje.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-296/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: GR Valentin Gotthardt Kontakt: Kopeinig Jože

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 20 min.: 2

zur ÜbersichtK pregledu