Italienisch für Anfänger - Italijanččina za začetnike
zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-313/2021 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl Kontakt: Kušej Veronika

Italienisch für Anfänger - Italijanččina za začetnike

jezikovni tečaj - Sprachkurs

Pri tem tečaju spoznavamo italijanski jezik. Samostalniki,
pridevniki, glagoli, slike in podobe nam bodo ustvarili lepo sliko o
italijanski kulturi.
Podlage dobite pri tečaju.

In diesem Kurs lernen wir die italienische Sprache kennen.
Substantive, Adjektive, Verben, Bilder und Gestalten werden uns
ein schönes Bild der italienischen Kultur nahe bringen.

Die Unterlagen erhalten sie beim Kurs.

MAG.A GAIA GALVANI KASSL

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-313/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl Kontakt: Kušej Veronika

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu