Konverzacija v slovenskem jeziku
zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-318/2021 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter Kontakt: Kušej Veronika

Konverzacija v slovenskem jeziku

Pri učenju jezika je najpomembnejše, da upate govoriti. Tečaj
konverzacije v majhnih skupinah z raznolikimi vajami in aktualnimi besedili spodbuja, da tečajnikov in
tečajnic ni strah pisanja in govorjenja v slovenšcini.


Das Wichtigste beim Sprachen lernen ist sprechen, sprechen,
sprechen! Aktuelle Texte und verschiedene Übungen werden die
KursteilnehmerInnen ermutigen, keine Angst mehr vor dem Reden und schreiben in slowenischer
Sprache zu haben.


MATEJA RIHTER,
slovenistka, glavna urednica
„Nedelje

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-318/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter Kontakt: Kušej Veronika

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu