Konverzacija v slovenskem jeziku - Konversation in slowenischer Sprache
zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-319/2021 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl Kontakt: Kušej Veronika

Konverzacija v slovenskem jeziku - Konversation in slowenischer Sprache

Jezikovni tečaj - Sprachkurs

Pri tem tečaju se med urami veliko pogovarjamo, urimo slovenski jezik preko slovničnih vaj, beremo knjige in članke iz časopisov.
Tečajniki poznajo 6 sklonov in vse
čase.
Fotokopije dobite pri tečaju.

In diesem Kurs reden wir viel während des Unterrichts, wir
lernen Slowenisch durch Grammatikübungen, wir lesen Bücher
und Artikel aus Zeitungen. Die TeilnehmerInnen kennen die 6
Fälle und alle Zeiten.

Di Unterlagen erhalten sie beim Kurs.

MAG.A GAIA GALVANI KASSL

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-319/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl Kontakt: Kušej Veronika

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu