Beljak v času plebiscita
zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-325/2021 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: Martha in Dieter Mann Kontakt: Kušej Veronika

Beljak v času plebiscita

Beljak ni bil neposredno del volilnega območja koroškega
referenduma leta 1920. Kljub temu je volilna črta potekala skozi
današnji okraj Maria Gail / Marija na Zilji.
Nevidna črta bi pred 100 leti postala nova meja med Avstri-
jo in novo državo Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) – poznejšo Jugoslavijo.
Mestna vodička Martha Mann se v središču zgodovinskega obhoda mesta osredotoča tudi na prej nerazsvetljeno vlogo Italije kot okupatorja in njihove interese v današnjem prijateljskem
sobivanju.


Martha Mann, turistična vodička

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-325/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: Martha in Dieter Mann Kontakt: Kušej Veronika

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 30 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu