zur ReservierungK prijavi

Lehrgang / Šolanje Kursnummer / Številka: E-349/2021 Bereich / Kategorija: Leben / Življenje KursleiterIn / Vodja tečaja: mmag. Daniel Sturm Kontakt: Sturm Daniel

Dvojezični izobraževalni tečaj za asistentke/asistente v otroških vrtcih

Ausbildungslehrgang zum/r Kleinkinderzieher/-in januar 2022 - november 2022

Dvojezični izobraževalni tečaj za asistentke/asistente v otroških vrtcih, jaslih in za varuške

Zanimivo, če ...
* si 18 let ali starejša/i
* bi rad/a delal/a z otroki in
* si želiš pridobiti nov ali dodaten poklic
... potem je to izobraževalna ponudba kot nalašč zate!


VSEBINE TEČAJA

* pravna in organizacijska vprašanja predšolskih izobraževalnih in vzgojnih ustanov
* vidiki otroštva z antropološkega, pedagoškega, psihološkega in sociološkega vidika
* didaktika in metodika izobraževanja in vzgoje
* koncept predšolske vzgoje v teoriji in praksi
* specifična področja v elementarnih institucijah izobraževanja in vzgoje
* oblike kooperacije in komunikacije med otroki, starši in vzgojitelji/cami
* spoznavanje samega sebe in refleksija
* praktikum v obsegu 160 ur


TEŽIŠČA IZOBRAŽEVALNEGA TEČAJA:

Udeleženke/ci naj
* spoznajo, da je izobraževanje celosten proces učenja in pospeševanja
* se naučijo ustvariti do otrok in njihovih svojcev razvoju koristen odnos
" se senzibilizirajo za to, kako povezati otroški svet z vzgojno prakso
" se usposobijo integrirati otroke z migracijskim ozadjem oz. otroke iz različnih življenjskih položajev
" se usposobijo za samostojno vzgojno delo in refleksijo le-tega
" se usposobijo za delo v timu


Okvirni podatki:

* trajanje: pribl. 11 mesecev (430 ur vključno praktikuma)
* štirinajstdnevno
* ob četrkih in petkih od 18:00 do 21:30 in
* ob sobotah od 9:00 do 17:30
* stroški: Evro 1.600,--
* število udeleženk/cev: za izvedbo tečaja je potrebnih vsaj 10 udeleženk/cev
* zaključek: Diplomierte(r) Kleinkinderzieher/in


Pogoji za udeležbo:

* dopolnjeno 18. leto starosti
* zaključena poklicna izobrazba ali zaključek ene poklicnoizobraževalne srednje šole, splošno- ali poklicnoizobraževalne višje šole po zakanu o organizaciji šol
* uspešno zaključen in veljaven tečaj prve pomoči s posebnim poudarkom nujne prve pomoči pri otrocih
* znanje nemščine na nivoju B2
* pogovor o motivaciji za obisk tečaja

IZOBRAŽEVALNI TEČAJ BO POTEKAL PRETEŽNO V SLOVENSKEM JEZIKU

Področja delovanja z diplomo
* kot asistent/ka v otroškem vrtcu ali v jaslih (Kleinkinderzieher/in einem Kindergarten, Kindertagesstätte oder in einer Kinderkrippe)
* kot varuška (Tagesmutter, Tagsesvater)

Za nadaljnje informacije:

MMag. Daniel Sturm
Katoliški dom prosvete Sodalitas
Proštijska pot / Propsteiweg 1
9121 Tainach/Tinje
0676 8227 7213
sturm@sodalitas.at

glej 93. uredbo koroške deželne valda z dne 3. novembra 2020, št. 06-ET4-30/1-2020
Vgl. 93. Verordnung der Kärntner Landesregierung vom 3. November 2020, Zl. 06-ET4-30/1-2020

Za prijavnico klikni na Download (spodaj)

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Lehrgang / Šolanje Kursnummer / Številka: E-349/2021 KursleiterIn / Vodja tečaja: mmag. Daniel Sturm Kontakt: Sturm Daniel

Pripsvek za tečaj€ 1600,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 14 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu