zur ReservierungK prijavi

Lesung / Branje Kursnummer / Številka: E-083/2022 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: a. o. univ.-prof. dr. mag. Marija Wakounig, Ferdinand Kühnel Kontakt: Kopeinig Jože

V večen spomin

Predavanje se bo ukvarjalo z ovekovečenim spominom na pokopališčih/grobovih ter s sepulkralno in spominsko kulturo.

Posebna pozornost bo namenjena pokopališčem južne Koroške, kjer zasledujemo tiho izginjanje slovenščine z grobov ter spreminjanje stoletja stare dvojezične kulturne pokrajine.

Predavanje bo vsebovalo tudi strategije, kako konzervirati status quo, kako preprečiti razpustitev slovenskih grobov in kako ohraniti slovensko kulturno dediščino na južnem Koroškem za naše naslednike.
Ob predavanju bo predstavitev knjige "Ruhe in Frieden? Počivaj v miru? Vom Verschwinden des Slowenischen auf den Friedhöfen Kärntens/Koroška", ki jo je napisal Ferdinand Kühnel, tudi na podlagi intervjujev z južnokoroškimi župniki.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Lesung / Branje Kursnummer / Številka: E-083/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: a. o. univ.-prof. dr. mag. Marija Wakounig, Ferdinand Kühnel Kontakt: Kopeinig Jože

prispevek€ 10,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 60,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 49,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 46,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu