zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-098/2022 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: Nadja, MA MA Kramer Kontakt: Kušej Veronika

Osnovno znanje in informacije o uporabi Facebooka

Tečaj za začetnike

Interaktivna ponudba je namenjena vsem, ki se (še) ne
spoznajo na Facebook. Obdelovali bomo vprašanja, kaj je smisel Facebooka in kako ga lahko uporabljam sebi primerno?
V sklopu srečanja bodo tisti, ki še nimajo dostopa, lahko
naložili svoj profil. Ob praktičnih primerih in vajah boste
lahko razumeli delovanje in uporabo tega socialnega
omrežja.
Čas bo tudi za vaša vprašanja in želje!

Tečaj vodi Nadja Kramer, MA MA

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-098/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Nadja, MA MA Kramer Kontakt: Kušej Veronika

posamičen tečaj€ 30,00 za vse 4 enote€ 100,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 60,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 49,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 46,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 15 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu