zur ReservierungK prijavi

Klausur / Klavzura Kursnummer / Številka: E-114/2022 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: Anton Berčan Kontakt: Kopeinig Jože

Kvatrni sestanek Sodaliete

Sv. maša, vodi Hanzi Rosenzopf, srebrnomašnik

Predavanje "Arhitekt Jože Plečnik, njegov lik duhovnosti"

Plečnik je bil velik umetnik in arhitekt, bil je tudi pokončen Slovenec, mislec, predvsem pa globoko veren človek, ki je ideje za svoja velika dela, predvsem sakralna, črpal iz svoje globoke vere in za-gledanosti v Boga.

Predava: žpk. mag. Anton Berčan, Ribnica

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Klausur / Klavzura Kursnummer / Številka: E-114/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Anton Berčan Kontakt: Kopeinig Jože

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 60,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 49,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 46,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu