Tabor nemškega jezika 2022

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-050/2022 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: Magda Zidej, BA BEd Kontakt: Sturm Daniel

Tabor nemškega jezika 2022

Jezikovni teden nemščine

Tabor nemškega jezika spada med ustaljene ponudbe Doma v Tinjah. Teden je namenjen gimnazijcem in srednješolcem iz Slovenije, pa tudi mladim, ki se pripravljajo na šolanje na kakšni splošno- ali poklicnoizobraževalni srednji ali višji šoli v Avstriji (npr. na Zvezni gimnazije za Slovence v Celovcu, na Dvojezični trgovski akademije v Celovcu ali na Višji strokovni šoli za gospodarske poklice v Št. Petru).
Mladi so med tednom razdeljeni v majhne učne skupine (pribl. 8 dijakinj/ov) po znanju nemščine. Tako je zagotovljena čim bolj individualna oskrba vsake udeleženke in vsakega udeleženca. Mlade učijo izključno naravni govorci nemškega jezika. Jezikovni pouk traja po navadi dopoldne od 9:00 do 12:30 ure in popoldne od 13:30 do 15:00 ure.
Med tednom mladi stanujejo v Domu, kjer je zagotovljena tudi polna oskrba. Izven pouka sta mladim na voljo dva vzgojitelja-animatorja, ki spremljata mlade tudi pri spremljevalnem programu v in izven doma (pri kopanju, ekskurziji, družabnih in športnih igrah ipd.).

Termin:
Tabor se bo začel v nedeljo, 10. julija 2022, ob 16:00 in se bo končal v soboto, 16. julija 2022, ob 11:00.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-050/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Magda Zidej, BA BEd Kontakt: Sturm Daniel

za tečaj in polni penzion€ 440,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 27 min.: 21

zur ÜbersichtK pregledu