zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-094/2022 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: Hanzej Tomažič Kontakt: Kušej Veronika

Osnove digitalizacije in varstvo podatkov

Tečaj za začetnike

Ste pripravljeni na digitalizacijo?

v tem tečaju boste spoznali:

Osnove digitalizacije
- Digitalizacija v prostem casu
- V službi, homeoffice
- Nakupovanje
- Vpliv na naše življenje
- Varstvo podatkov

Digitalizacija je danes trdno vpeta v svet. Razvoj, ki pušča sledi na vseh področjih, je neustavljiv. Vprašanje je torej:
Kako se s tem spopademo, kakšne so priložnosti, izzivi in predvsem, kako si pridobimo znanje, da smo pripravljeni
na digitalizacijo?
Pri tem tečaju si boste v štirih modulih pridobili potrebne kompetence. Vse tečaje vodijo strokovnjaki.Tečaj "Osnove digitalizacije" vodijo: ekipa podjetja ilab crossmedia in Rudi Urban

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-094/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Hanzej Tomažič Kontakt: Kušej Veronika

za posamičen tečaj€ 30,00 za vse 4 module€ 100,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 60,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 49,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 46,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 15 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu