zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-139/2022 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Jelena Sitar Kontakt: Kušej Veronika

Kamišibaj

Tečaj v 3 enotah

Kamišibaj je v zadnji letih postala priljubljena umetniška oblika pripovedovanja zgodb.
Na videz enostavna forma v malem okvirčku vsebuje
različne umetniške zvrsti: likovno, gledališko, filmsko ... Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse to kamišibaj vsebuje, a ni nic od tega.
Seminar ponuja udeležencem znanje, na osnovi katerega bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnosti kot ustvarjalci, ali pa ga bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu, doma za otroke, vnuke,...
Seminar je kombinacija teorije in prakse, vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev do izvedbe lastne kamišibaj predstave ob koncu seminarja.

Vsebina trodelnega izobraževanja:
• zgodovina kamišibaja na Japonskem
• specifični postopek pri nastajanju avtorskega kamišibaja
• kamišibaj kot umetniška forma pri nastajanju kamišibaj predstave
• kamišibaj, njegove zvrsti in žanri.
• nastop vsakega udeleženca z avtorsko predstavo in analitični pogovor

Tečaj bo ob sobotah, vsakič od 9.00 do 17. ure.

2. in 3 del izobražževanja:
30. aprila in 11. junija 2022
Prispevek: EUR 120,-- za vse 3 termine

Predavatelja:
IZR. PROF. JELENA SITAR, dramaturginja, režiserka in pedagoginja
MAG. IGOR CVETKO, teoretik in praktik, umetniški vodja društva Kamišibaj.si

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-139/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Jelena Sitar Kontakt: Kušej Veronika

za vse tri tečaje€ 120,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 60,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 49,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 46,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 15 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu