zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: Bereich / Kategorija: Leben / Življenje Gastveranstaltung / Tečaji gostov KursleiterIn / Vodja tečaja: BA Manja Kampuš Kontakt: Kušej Veronika

Družinski dan - Familientag

Thema: Der Wald und der Klimawandel Vsebina tokrat: Gozd in klimatske spremebe

Tokrat spoznavamo: Gozd in klimatske spremembe
Družina je prva šola za učenje. Pod navodili strokovnjaka boste spoznali povezave med gozdnimi živalmi in
rastlinami ter vlogo človeka.
Čar gozda naj preide od otrok na starše in tako bo za celo družino gozd dobil poseben pomen.
Po skupnem kosilu bo strokovnjakinja za klimatske spremembe na enostaven način in s poizkusi obrazložila
problematiko in trenutno stanje klimatske spremembe. S primeri iz vsakodnevnega življenja bo dokazala, da
tudi vsak posameznik ne glede na starost lahko veliko prispeva k temu, da nam bo zemlja ostala ohranjena še
mnogo let.

Spored: dopoldan v gozdu, kosilo


Das Thema diesmal: Der Wald und der Klimawandel
Die Familie ist die erste Schule des Lebens und Lernens.
Diesmal wird am Vormittag gemeinsam mit der Familie der Wald entdeckt. Unter Anleitung der Experten wer-
den die Zusammenhänge zwischen Waldtieren, Pflanzen und die Rolle der Menschen erfahren.
Der Wald wird so eine besondere Bedeutung für die ganze Familie bekommen. Nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen wird spielerisch mit Beispielen und Versuchen der Klimawandel erörtert.
Mit Alltagssituationen wird darauf eingegangen, wie man als Erwachsener, als Kind oder als Familie beitragen
kann, dass uns die Erde noch lange erhalten bleibt.

Programm: ein Vormittag im Wald, Mittagessen

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: Gastveranstaltung / Tečaji gostov KursleiterIn / Vodja tečaja: BA Manja Kampuš Kontakt: Kušej Veronika

za odrasle€ 30,00 zo otroke€ 15,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 60,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 49,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 46,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu